Giới từ là gì? Phân loại và cách sử dụng giới từ trong Tiếng Anh Update 06/2024

Giới từ là gì? Học tiếng Anh lâu năm nhưng bạn có thực sự hiểu hết bản chất của giới từ? Một số những thông tin sau đây sẽ cung cấp thêm cho bạn những thông tin thực sự hay ho và bổ ích.

Và khi chúng ta hiểu được giới từ là gì cũng như cách sử dụng giới từ trong câu Tiếng Anh. Vậy thì ngay sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết dưới đây.

Giới từ là gì?

Trong bất cứ cuốn sách ngữ pháp tiếng Anh nào. Sẽ có những mục dành riêng để nói và giới thiệu về những giới từ được sử dụng nhiều trong tiếng Anh hàng ngày.

Mặc dù được tiếp xúc từ khá sớm, thế nhưng bạn có thực sự hiểu được giới từ là gì? Và bản chất của giới từ như thế nào?

Giới từ là gì trong Tiếng Anh.

Giới từ tức là những từ được sử dụng để mô tả các mối quan hệ của những cụm từ đứng ở phía sau đó và một số các thành phần khác có ở trong câu. Sau khi đọc phần định nghĩa trên, một số người sẽ có cái nhìn khá trừu tượng. Vậy nên, một số những ví dụ sau đây sẽ giúp bạn hiểu hơn:

The dog is lying on the desk.

Giới từ “on” được sử dụng để diễn tả các bàn chính là khu vực, là nơi mà mà hành động nằm hiện đang diễn ra.

Lưu ý:

 • Giới từ sẽ luôn phải đi kèm thêm một cụm từ ở phía sau.
 • Giới từ và cả cụm từ đứng ở phía sau sẽ trở thành một cụm giới từ.

Phân loại giới từ

Trong Tiếng Anh, các cụm giới từ thông dụng được sử dụng khá nhiều. Do đó, giới từ cũng được chia thành các loại giới từ khác nhau. Vì vậy để các bạn hiểu hơn cũng như nắm vững các phân loại của giới từ. Thì dưới đây chính là các phân loại giới từ mà bạn có thể tham khảo:

 • Các giới từ chỉ thời gian: At + giờ, on + ngày, in + tháng – năm – mùa, before, after, during + các danh từ chỉ thời gian.
 • Các giới từ chỉ nơi chốn: At + các địa điểm nhỏ, in + các địa điểm lớn (tỉnh – thành phố …), on, above, over.
 • Các giới từ chỉ sự dịch chuyển: To, into, onto, from, across, along, round, …
 • Các giới từ chỉ thể cách: With, without, according to, in spite of, instead of, …
 • Các giới từ chỉ mục đích: To, in order to, for, so as to, …
 • Các giới từ chỉ nguyên do: Thanks to, through, because of, owing to, by means of, …
Phân loại giới từ trong Tiếng Anh.

Ý nghĩa của một số giới từ trong Tiếng Anh

Trong Tiếng Anh, một giới từ có thể mang nhiều hàm ý nghĩa khác nhau trong từng trường hợp nhất định.

Ví dụ dưới đây sẽ giúp cho bạn hiểu được ý nghĩa của một số giới từ trong Tiếng Anh:

 • “About” có các hàm nghĩa như: Xung quanh, khắp nơi, quanh quẩn, khoảng chừng, về cái gì đó, …
 • “Against” có nghĩa là: Chống lại, trái với, đụng phải, dựa vào, so với, chuẩn bị, dự trù, ..
 • “At” có nghĩa: Tại – nơi chốn, vào lúc – thời gian, …
 • “By” mang các nghĩa: Kế bên, bên cạnh, ngang qua, bởi, ở chỗ, theo, chỉ sự đo lường, …
 • “For” mang các nghĩa: Vì, cho, chỉ thời gian, chỉ nguyên nhân, chỉ nhiều hướng và chỉ sự trao đổi, …
 • “From” mang nghĩa: Từ nơi nào đó, nguồn gốc, từ thời gian nào đó, chỉ sự khác biệt, chỉ nguyên nhân, …
 • “In” mang ý nghĩa: Chỉ nơi chốn, chỉ trạng thái, …

Một số hình thức giới từ trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, giới từ được chia thành các hình thức khác nhau. Cụ thể:

 • Giới từ đơn
 • Giới từ đôi
 • Giới từ kép
 • Giới từ do phân từ
 • Cụm từ được dùng như giới từ
 • Giới từ trá hình

Tùy thuộc vào ý nghĩa, tình huống và trường hợp mà giới từ sẽ được sử dụng ở những hình thức khác nhau.

Đứng phía sau giới từ là gì?

Để hiểu hơn về cấu trúc câu trong Tiếng Anh. Các bạn có thể tìm hiểu về cấu trúc câu. Tuy nhiên thông thường thì ở phía sau giới từ sẽ là các từ loại như: 1 cụm danh từ, 1 đại từ hoặc một V-ng.

Vị trí của giới từ trong câu.

Như đã nói ở phía trên thì giới từ ở bất cứ trường hợp nào. Cũng cần có thêm 1 cụm từ đi kèm ở phía đằng sau. Những cụm từ đi sau giới từ thường là:

 • Một cụm danh từ như: Food, my second job, …
 • Một đại từ, ví dụ: you, her, us, …
 • Một danh động từ V-ing như: going, sitting, …

Lưu ý: Ở phía sau một giới từ tuyệt đối không phải là một mệnh đề. Và  sẽ không có bất cứ ngoại lệ nào được đưa ra với 2 quy tắc trên.

Cách sử dụng các giới từ ở trong câu

Trong tiếng Anh, có khá nhiều cách để sử dụng giới từ. Sau khi đã hiểu được giới từ là gì thì chắc chắn bạn sẽ rất nhanh chóng tiếp thu được những cách thức sử dụng giới từ. Cụ thể, các cách sử dụng như sau:

1. Cụm giới từ được đặt sau danh từ nhằm bổ nghĩa cho danh từ đó

Một ví dụ về cụm giới từ được đặt sau danh từ như:

All of the members in that house.
(Dịch nghĩa: Tất cả các thành viên đều ở trong ngôi nhà kia).

Cụm giới từ  “in that house” được sử dụng để bổ nghĩa cho danh từ “members”.

2. Cụm giới từ được đặt sau từ “to be”

Ví dụ được đưa ra cho trường hợp:

Jack is at airport right now.
(Dịch nghĩa: Jack hiện đang ở sân bay).

Cụm giới từ được sử dụng ở trong câu “at  airport” đặt ở phía sau một động từ “to be” nhằm mục đích chỉ vị trí của chủ ngữ là Jack.

3. Cụm giới từ được sử dụng làm thông tin nền trong câu

Ví dụ cho trường hợp được đưa ra như sau:

After lunch i went to school.
(Sau bữa trưa, tôi đi tới trường).

Cụm giới từ “After lunch” được sử dụng với vai là làm thông tin nền ở trong câu. Cụm giới từ này chỉ ra thời điểm, thời gian mà hoạt động đi tới trường đang diễn ra.

Tổng kết

Với nội dung bài viết trên, chắc chắn bạn đã có thể hiểu được giới từ là gì cũng như cách sử dụng và một số nội dung khác có liên quan.

Tuy nhiên, đây hầu như chỉ là những kiến thức khá cơ bản. Giới từ trong Tiếng Anh còn được sử dụng ở nhiều tình huống đặc biệt khác. Chính vì vậy, để nắm bắt và hiểu sâu hơn về giới từ bạn nên tiếp tục tìm hiểu về sự đặc biệt và thú vị của các cụm giới từ này.