SinoShipNews là một phần của SinoShip, trung tâm của tất cả mọi thứ trên biển của Trung Quốc – cho dù đó là bản sao cứng, trực tuyến, dữ liệu hoặc sự kiện. Mục tiêu đã nêu của chúng tôi là đơn giản – để được nền tảng toàn cầu cho vận chuyển của Trung Quốc. Với 12 phóng viên trên sáu thành phố ở Trung Quốc, SinoShip là nguồn phương tiện truyền thông tốt nhất để báo cáo về cảnh biển nhanh chóng phát triển của Trung Quốc. Mạng lưới của chúng tôi bao gồm các nhà báo ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông, Đài Bắc, Đại Liên và Quảng Châu. Cũng như gói tin hàng ngày, trang web này có một mục ‘In Focus’ hàng tuần, đây là tính năng chuyên sâu hơn cộng với bạn có thể đọc số mới nhất của tạp chí SinoShip bằng cách nhấp vào bìa tạp chí dưới đây.