1. Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Sinoshipnews.com bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng (người dùng). Đây là các thông tin mà Sinoshipnews.com cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Sinoshipnews.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của Sinoshipnews.com nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.
Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website Sinoshipnews.com chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của người dùng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của người dùng sẽ không được lưu giữ.
Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ban quản trị website Sinoshipnews.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty CP Giải Pháp Hệ Thống Long Vân sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp để:
Cung cấp các gói dịch vụ đến khách hàng;
Giao hóa đơn và hợp đồng theo địa chỉ mà khách hàng cung cấp
Gửi email tiếp thị, khuyến mại về các dịch vụ do chúng tôi cung cấp;
Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi của website Sinoshipnews.com với khách hàng;
Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của người dùng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng;
Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;
Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Sinoshipnews.com ;
Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ trong vòng 2 năm hoặc khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.
Trong trường hợp người dùng muốn xóa toàn bộ thông tin về tài khoản đề nghị người dùng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ ở mục 4.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Hệ Thống Long Vân
Địa chỉ: 44 Trần Bình Trọng, phường 1, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại : 0903452378
Email: support@sinoshipnews.com
Nếu người dùng tin rằng chúng tôi đã cung cấp thông tin của mình cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của người dùng, thì người dùng có quyền khiếu nại đến chúng tôi theo địa chỉ ở trên. Công ty chúng tôi có nghĩa vụ giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bảo mật thông tin khách hàng khi xem xét các bằng chứng người dùng cung cấp là có cơ sở.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu sinoshipnews.com thực hiện việc này.
Thành viên có trách nhiệm thường xuyên cập nhật giữ liệu về thông tin cá nhân bảo đảm chính xác, kịp thời.
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử sinoshipnews.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, sinoshipnews.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: support@sinoshipnews.com ;sale@sinoshipnews.com

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Thông tin cá nhân của khách hàng trên Sinoshipnews.comđược Sinoshipnews.comcam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sinoshipnews.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
Chúng tôi sẽ cung cấp 1 số thông tin như: tên, địa chỉ, số điện thoại cho bên dịch vụ vận chuyển khi sử dụng dịch vụ giao nhận vận chuyển hóa đơn và hợp đồng cho khách hàng.